transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Opgepast! Niet gezeurd! Ingerukt! Het voltooid deelwoord gebruikt als bevel

The past participle used as an order

Författare och institution:
Albert Oosterhof (-); Evie Coussé (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Neerlandia / Nederlands van Nu, 114 s. 38-39
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
imperative
Postens nummer:
135284
Posten skapad:
2011-01-20 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007