transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Text, språk och lärande. Introduktion till genrepedagogik

Författare och institution:
Per Holmberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och praktik, s. S.13-27
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Postens nummer:
135271
Posten skapad:
2011-01-20 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007