transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantifying the physical, social and attitudinal environment of children with cerebral palsy.

Författare och institution:
Heather O Dickinson (-); Allan Colver (-); Eva Beckung (Institutionen för kliniska vetenskaper & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Disability and rehabilitation, 33 ( 1 ) s. 36-50
ISSN:
1464-5165
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To develop an instrument to represent the availability of needed environmental features (EFs) in the physical, social and attitudinal environment of home, school and community for children with cerebral palsy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
135266
Posten skapad:
2011-01-20 08:17
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007