transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reklamation mot advokater och revisorer

Författare och institution:
Christina Ramberg (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk Juristtidning, ( 2 ) s. 142 ff
ISSN:
0039-6591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
135183
Posten skapad:
2011-01-19 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007