transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Concerns and quality of life before surgery and during the recovery period in patients with rectal cancer and an ostomy.

Författare och institution:
Eva Carlsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ina Berndtsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Anne-Marie Hallén (-); Elisabet Lindholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Persson (-)
Publicerad i:
Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society / WOCN, 37 ( 6 ) s. 654-61
ISSN:
1528-3976
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rectal cancer is the most common reason for a person to undergo ostomy surgery. The aim of this study was to assess concerns and health-related quality of life (HRQOL) before surgery and during the first 6 months following ostomy surgery in the presence of rectal cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
135108
Posten skapad:
2011-01-19 14:45
Posten ändrad:
2012-03-08 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007