transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical self-esteem, a five year follow-up study on Swedish adolescents.

Författare och institution:
Anders Raustorp (-); Trevor Archer (Psykologiska institutionen); Kjell Svensson (-); Thommy Perlinger (-); Marie Alricsson (-)
Publicerad i:
International journal of adolescent medicine and health, 21 ( 4 ) s. 497-507
ISSN:
0334-0139
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study describes the levels and inter-correlations of physical self-esteem, physical activity, body mass index (BMI), and body fat and, in addition, distinctive of individuals with high vs. low physical self-worth in a longitudinal design during adolescence.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Adolescent, Body Image, Body Mass Index, Body Weights and Measures, psychology, Child, Exercise, psychology, Female, Humans, Longitudinal Studies, Male, Self Concept, Sex Factors, Sports, Sweden, BMI, CY-PSPP, obesity, pedometers, physical activity, physical self-worth
Postens nummer:
135054
Posten skapad:
2011-01-19 13:15
Posten ändrad:
2011-06-13 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007