transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Functional properties of proteins from the coelomic fluid of the wounded sea star Asterias rubens (L)

Författare och institution:
K. Holm (Zoologiska institutionen); I. Voronkina (-); N. Sharlaimova (-); Michael C. Thorndyke (-); Bodil Hernroth (-)
Publicerad i:
Journal of Invertebrate Pathology, 105 s. 197-199
ISSN:
0022-2011
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Impact on viability and adhesion of three protein fractions, separated by size, from the coelomic fluid of wounded Asterias rubens′, was tested on autologous coelomocytes. In addition antimicrobial property of the protein fractions was tested on the Gram-negative bacterium Vibrio parahaemolyticus. All fractions promoted viability and the larger proteins facilitated adhesion of the coelomocytes. The strongest antimicrobial effect was caused by the fraction with the smallest proteins.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
135017
Posten skapad:
2011-01-19 11:26
Posten ändrad:
2011-10-25 10:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007