transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om klyftan mellan skolpolicy och skolans inre verklighet

Författare och institution:
Jan Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
I Ove Sernhede (red): Förorten, skolan och ungdomskulturen. Reproduktionen av marginalitet och ungas informella lärande. Daidalos 2011., s. 22
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Partnership, School achievement, Multicultural education
Postens nummer:
134987
Posten skapad:
2011-01-19 09:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007