transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En komparativ analyse af de nordiske landes indsatser for at gennemføre effektive strategier for LLL for alle. Keynote presentation

Författare och institution:
Sören Ehlers (-); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Nordisk konferens om motivation i Köpenhamn den 3 – 4 juni. Arrangör: Nordiska Ministerrådet och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Adult education
Postens nummer:
134952
Posten skapad:
2011-01-18 21:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007