transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spinal cord stimulation for refractory angina.

Författare och institution:
Mats Börjesson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Clas Mannheimer (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Paulin Andréll (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
In: Evidence-based chronic pain management. Eds. Stannard C, Kelso E, Ballantyne J., s. 400-4
ISBN:
978-4051-5291-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Blackwell, Publ, 2010
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
134872
Posten skapad:
2011-01-18 15:55
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007