transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fluorescence Enhancement of Single DNA Molecules Confined in Si/SiO2 Nanochannels

Författare och institution:
Fredrik Westerlund (Institutionen för fysik (GU)); Fredrik Persson (Institutionen för fysik (GU)); Anders Kristensen (-); Jonas O. Tegenfeldt (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Lab on a Chip, 10 ( 16 ) s. 2049-2051
ISSN:
1473-0197
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate that the detected emission intensity from YOYO- labeled DNA molecules confined in 180 nm deep Si/SiO2 nano- funnels changes significantly and not monotonically with the width of the funnel. This effect may be of importance for quantitative fluorescence microscopy and for experiments with a tight photon budget.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Biologisk fysik
Postens nummer:
134823
Posten skapad:
2011-01-18 14:40
Posten ändrad:
2015-07-28 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007