transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psykisk stress ökar risk för kardiovaskulär sjukdom

[Psychological stress increases the risk of cardiovascular disease]

Författare och institution:
Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 36 ) s. 2096-2099
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Psykisk stress har länge ansetts kunna orsaka såväl hjärtinfarkt som slaganfall, men vetenskapligt fanns det tidigare inte så mycket stöd för detta. På senare år har flera dimensioner inom det bredare begreppet psykosociala faktorer kommit att förknippas med risken för framför allt hjärtinfarkt. Sammantaget finns det nu rätt mycket stöd för hypotesen att stress kan bidra till kardiovaskulär sjukdom och påverka prognosen. Stress på arbetet och i familjen, negativa livshändelser, brist på kontroll, låg socioekonomisk status och depression är några av de faktorer som har visats påverka risken för hjärtinfarkt, stroke eller olika intermediära faktorer som fetma eller diabetes. Det finns ännu inga hållbara bevis för att interventioner mot stress har några gynnsamma effekter på prognosen, men de studier som har gjorts har ganska stora svagheter. Antidepressiva förefaller inte påverka prognosen men kan naturligtvis användas för behandling av depression även hos patienter med kardiovaskulär sjukdom.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Anxiety/complications, Cardiovascular Diseases/*etiology/psychology, Depression/complications, Humans, Life Change Events, Prognosis, Risk Factors, Social Support, Stress, Psychological/*complications/therapy, Workplace/psychology
Postens nummer:
134808
Posten skapad:
2011-01-18 14:23
Posten ändrad:
2012-01-18 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007