transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

FYSS 2008 - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Författare och institution:
Lena Björck (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Statens Folkhälsoinstitut, s. 388-395
ISBN:
978-91-7257-543-1
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
134771
Posten skapad:
2011-01-18 13:39
Posten ändrad:
2011-01-18 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007