transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lägesbedömning av grundskolor och barnomsorg i Åmål.

Författare och institution:
Mats Ekholm (-); Kerstin Lindvall (-); Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Utvärderingsinstitutet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
Förlagsort:
Högskolan i Karlstad
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
134730
Posten skapad:
2011-01-18 12:14
Posten ändrad:
2011-04-28 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007