transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Schools’ and Expert Agents’ Situating of Improvement Interventions

Författare och institution:
Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at the 23rd International Congress for School Effectiveness and Improvement Kuala Lumpur, Malaysia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
134715
Posten skapad:
2011-01-18 12:02
Posten ändrad:
2011-04-28 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007