transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The politics of professionalising talk

Författare och institution:
Rita Foss Lindblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Svenska Nätverket för Professionsforskning, Götebort 31 oktober - 1 november.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
134701
Posten skapad:
2011-01-18 11:34
Posten ändrad:
2011-01-18 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007