transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bred orientering i svensk utbildningspolitik

Författare och institution:
Rita Foss Lindblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Pedagogiska Magasinet.,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
134697
Posten skapad:
2011-01-18 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007