transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Kunnskapsløftet - fra ord till handling". Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling

Författare och institution:
Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); A Hagen (-); T Nyen (-); Å Söderström (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Fafo och Karlstads universitet
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2010
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
134689
Posten skapad:
2011-01-18 11:24
Posten ändrad:
2011-04-28 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007