transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommunvalet 2006. Väljare och partier i den lokala demokratin.

Författare och institution:
Folke Johansson (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
ISBN:
978-91-633-7201-8
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
134683
Posten skapad:
2011-01-18 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007