transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om organisering av turism. Studier av turismens samarbetsorganisationer i Sverige

Författare och institution:
Per Grängsjö (Kulturgeografiska institutionen)
ISBN:
91-85317-29-2
Antal sidor:
261
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Östersund :Mittuniversitet :European tourism research institute (ETOUR)
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Datum för examination:
2006-10-26
Lokal:
CG-salen Företagsekonomiska inst Vasagatan 1 kl. 13.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Ingår i Vetenskapliga bokserien,9928657351 ;2006:17
http://hdl.handle.net/2077/16934
Postens nummer:
134677
Posten skapad:
2011-01-18 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007