transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enlisting the help of the largest health care workforce--patients

Författare och institution:
J. G. Cleland (-); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Journal of the American Medical Association: JAMA, 304 ( 12 ) s. 1383-1384
ISSN:
0098-7484
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Annan hälsovetenskap ->
Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet
Nyckelord:
DIRECTIVE COUNSELING, HEART FAILURE, HOME MONITORING, PATIENT COMPLIANCE, PATIENT EDUCATION AS TOPIC, PATIENTS
Postens nummer:
134663
Posten skapad:
2011-01-18 10:29
Posten ändrad:
2012-01-16 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007