transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

RAFT - en interventionsstudie för nioåringar med läs- och skrivsvårigheter

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Dyslexi, aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, ( 4 ) s. 15-18
ISSN:
1401-2480
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
intervention, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, fonologi, läsning
Postens nummer:
134657
Posten skapad:
2011-01-18 10:22
Posten ändrad:
2013-04-15 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007