transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fatty acid metabolism in cystic fibrosis.

Författare och institution:
Birgitta Strandvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 83 ( 3 ) s. 121-9
ISSN:
1532-2823
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Despite identification twenty years ago of the gene responsible for cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), the protein defective in cystic fibrosis (CF), research of this monogenetic disease has not provided an explanation for the divergent symptoms, and a treatment breakthrough is still awaited. This review discusses different aspects of disturbances in lipid metabolism seen in CF. These include increased release of arachidonic acid (AA) from cell membrane phospholipids and a low status of linoleic and docosahexaenoic acids. Recent research has explored more complicated lipid associations. Disturbances in annexins and ceramides might act in concert to explain the impact on inflammation and AA release. The connections to CFTR and between the disturbances in essential fatty acid metabolism are reviewed. The metabolic interactions, some of which might be compensating, possibly explain the difficulties in understanding the fatty acid disturbances in relation to different symptoms and their relation to the defective CFTR.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
134656
Posten skapad:
2011-01-18 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007