transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of pesticides on fish and shrimp in Mozambique

Författare och institution:
Maja Halling (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Sofia Fast (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Adriano Macia (-); Perpetua Scarlet (-); Daniela Abreu (-); Joachim Sturve (Zoologiska institutionen, zoofysiologi)
Publicerad i:
Abstract book, SETAC Europe, 20th Annual Meeting, 23-27 May 2010, Seville , Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
134637
Posten skapad:
2011-01-18 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007