transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-reported symptoms of faecal incontinence among long-term gynaecological cancer survivors and population-based controls.

Författare och institution:
Gail Dunberger (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Helena Lind (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ann-Charlotte Waldenström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Tommy Nyberg (-); Massoud Al-Abany (-); Ullakarin Nyberg (-); Elisabeth Vall-Lundqvist (-)
Publicerad i:
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 46 ( 3 ) s. 606-15
ISSN:
1879-0852
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To make a comprehensive, detailed inventory of gastrointestinal symptoms reported by gynaecological cancer survivors and control women from the general population.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Combined Modality Therapy, Epidemiologic Methods, Fecal Incontinence, epidemiology, etiology, Female, Genital Neoplasms, Female, epidemiology, radiotherapy, surgery, Humans, Middle Aged, Quality of Life, Radiation Injuries, epidemiology, etiology, Radiotherapy, adverse effects, Survivors, Sweden, epidemiology
Postens nummer:
134604
Posten skapad:
2011-01-18 08:42
Posten ändrad:
2011-08-17 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007