transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variation in position and volume of organs at risk in the small pelvis.

Författare och institution:
Ann-Charlotte Waldenström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); David Alsadius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Niclas Pettersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Karl-Axel Johansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Erik Holmberg (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Markus Müller (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi)
Publicerad i:
Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 49 ( 4 ) s. 491-9
ISSN:
1651-226X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In preparation for studies of dose volume of ionizing radiation and long-term side effects, we assessed both variation in position and volume of organs at risk in the small pelvis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Colon, Sigmoid, radiation effects, Female, Genital Neoplasms, Female, radiotherapy, Humans, Male, Middle Aged, Organ Size, Pelvis, radiation effects, Prostatic Neoplasms, radiotherapy, Radiotherapy Dosage, Radiotherapy Planning, Computer-Assisted, methods, Rectum, radiation effects, Urinary Bladder, radiation effects, Viscera, radiation effects
Postens nummer:
134592
Posten skapad:
2011-01-18 08:20
Posten ändrad:
2011-09-19 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007