transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pain and Mean Absorbed Dose to the Pubic Bone After Radiotherapy Among Gynecological Cancer Survivors.

Författare och institution:
Ann-Charlotte Waldenström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Caroline Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Ulrica Wilderäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Gail Dunberger (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Helena Lind (-); Massoud Al-Abany (-); Åsa Palm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Elisabeth Avall-Lundqvist (-); Karl-Axel Johansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi)
Publicerad i:
International journal of radiation oncology, biology, physics, 80 ( 4 ) s. 1171-80
ISSN:
1879-355X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
PURPOSE: To analyze the relationship between mean absorbed dose to the pubic bone after pelvic radiotherapy for gynecological cancer and occurrence of pubic bone pain among long-term survivors. METHODS AND MATERIALS: In an unselected, population-based study, we identified 823 long-term gynecological cancer survivors treated with pelvic radiotherapy during 1991-2003. For comparison, we used a non-radiation-treated control population of 478 matched women from the Swedish Population Register. Pain, intensity of pain, and functional impairment due to pain in the pubic bone were assessed with a study-specific postal questionnaire. RESULTS: We analyzed data from 650 survivors (participation rate 79%) with median follow-up of 6.3 years (range, 2.3-15.0 years) along with 344 control women (participation rate, 72 %). Ten percent of the survivors were treated with radiotherapy; ninety percent with surgery plus radiotherapy. Brachytherapy was added in 81%. Complete treatment records were recovered for 538/650 survivors, with dose distribution data including dose-volume histograms over the pubic bone. Pubic bone pain was reported by 73 survivors (11%); 59/517 (11%) had been exposed to mean absorbed external beam doses <52.5 Gy to the pubic bone and 5/12 (42%) to mean absorbed external beam doses >/=52.5 Gy. Thirty-three survivors reported pain affecting sleep, a 13-fold increased prevalence compared with control women. Forty-nine survivors reported functional impairment measured as pain walking indoors, a 10-fold increased prevalence. CONCLUSIONS: Mean absorbed external beam dose above 52.5 Gy to the pubic bone increases the occurrence of pain in the pubic bone and may affect daily life of long-term survivors treated with radiotherapy for gynecological cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
134586
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2011-01-18 08:12
Posten ändrad:
2011-08-22 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007