transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemical, mechanical and morphological properties of hypomineralized enamel of permanent first molars.

Författare och institution:
Tobias G Fagrell (-); Wolfram Dietz (-); Birgitta Jälevik (-); Jörgen G Norén (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Acta odontologica Scandinavica, 68 ( 4 ) s. 215-22
ISSN:
1502-3850
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The microstructure of hypomineralized enamel in permanent teeth has been described in several studies as less distinct prism sheaths and disorganized enamel with lack of organization of the enamel crystals. The mechanical properties, hardness and modulus of elasticity of the hypomineralized enamel have lower values compared with normal. The aim of this study was to examine normal and hypomineralized enamel using scanning electron microscopy (SEM), hardness measurements and X-ray microanalysis (XRMA).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Pedodonti
Nyckelord:
Calcium, analysis, Carbon, analysis, Dental Enamel, chemistry, microbiology, pathology, ultrastructure, Dental Enamel Hypoplasia, pathology, Elastic Modulus, Electron Probe Microanalysis, Hardness, Humans, Microscopy, Electron, Scanning, Molar, pathology, Phosphates, analysis, Tooth Cervix, microbiology, pathology
Postens nummer:
134572
Posten skapad:
2011-01-18 07:44
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007