transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förstämningssyndrom

Författare och institution:
Ingela Skärsäter (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå, s. 67-94
ISBN:
978-91-44-05646-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
134514
Posten skapad:
2011-01-17 21:04
Posten ändrad:
2012-02-29 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007