transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Re: Immediate risk of suicide and cardiovascular death after a prostate cancer diagnosis: cohort study in the United States.

Författare och institution:
P Stattin (-); H Garmo (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); A Bill-Axelson (-)
Publicerad i:
Journal of the National Cancer Institute, 102 ( 18 ) s. 1447-1448
ISSN:
1460-2105
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Authors reply. Without abstract.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Aged, Anxiety, etiology, Cardiovascular Diseases, mortality, Death, Sudden, Cardiac, epidemiology, etiology, Depression, complications, diagnosis, etiology, Humans, Male, Middle Aged, Prostatic Neoplasms, diagnosis, psychology, Registries, Risk Assessment, Risk Factors, SEER Program, Stress, Psychological, etiology, Suicide, prevention & control, statistics & numerical data, Sweden, epidemiology, United States, epidemiology
Postens nummer:
134455
Posten skapad:
2011-01-17 16:53
Posten ändrad:
2012-01-16 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007