transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Slightly elevated high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) concentrations are associated with carotid atherosclerosis in women with varying degrees of glucose tolerance.

Författare och institution:
Ulrica Prahl (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); John Wikstrand (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Göran Bergström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Carl Johan Behre (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Johannes Hulthe (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Fagerberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Angiology, 61 ( 8 ) s. 793-801
ISSN:
1940-1574
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We examined whether high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) ≥2.0 mg/L was associated with increased intima-media thickness (IMT), plaque burden, and plaque echolucency in carotid arteries. Women (n = 635) from a population sample of 64-year-old females with varying degrees of glucose tolerance underwent risk factor assessment, measurement of hsCRP, and ultrasound examinations of the carotid arteries. Participants with hsCRP levels ≥2.0 mg/L had elevated carotid bulb IMT independently of other cardiovascular risk factors compared with those with hsCRP <2.0 mg/L. The participants with plaques in the highhsCRP group had larger total plaque area compared to those with plaque in the lower hsCRP group. Plaque echolucency did not differ between groups. High-sensitivity CRP levels ≥2.0 mg/L were accompanied by elevated IMT in the carotid bulbs independently of other cardiovascular risk factors. Total plaque area was larger among women with plaques in the high hsCRP group versus the lower hsCRP group.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Biological Markers, blood, Blood Glucose, analysis, C-Reactive Protein, analysis, Carotid Arteries, ultrasonography, Carotid Artery Diseases, blood, diagnosis, ultrasonography, Female, Humans, Middle Aged, Sensitivity and Specificity, Tunica Intima, ultrasonography, Tunica Media, ultrasonography
Postens nummer:
134450
Posten skapad:
2011-01-17 16:51
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007