transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“Laboratory AFRICOM. The Role of the military in security/development missions”

Författare och institution:
Jan Bachmann (Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) & Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Paper presented at the workshop “Reducing insecurity in Africa Roles and Responsibilities of the U.S. Military, U.S. Government and Non-Governmental Communities”; Monterey/CA, 1-3 December 2010.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
134424
Posten skapad:
2011-01-17 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007