transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ryholm som experiment- och mönstergård - en 200-årig historia om modernitet.

Författare och institution:
Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Från borg till julmarknad - slott och herrgårdar i Västergötland (Christer Ask, ed), s. 185-196
ISBN:
978-91-979258-0-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Västergötlands fornminnesförening
Förlagsort:
Skara
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Husdjursvetenskap ->
Animalieproduktion
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
134374
Posten skapad:
2011-01-17 14:58
Posten ändrad:
2012-03-09 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007