transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sweden and Ecological Governance. Straddling the Fence. New paperback ed.

Författare och institution:
Lennart J Lundqvist (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-0-7190-6903-1
Antal sidor:
246
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Manchester University Press
Förlagsort:
Manchester
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
ecological governance, democracy, effectiveness, policy integration, sustainable development
Ytterligare information:
Ny uppl.
Postens nummer:
134318
Posten skapad:
2011-01-17 14:11
Posten ändrad:
2012-01-10 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007