transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nio barn av tio med celiaki missas i England.

Författare och institution:
Henry Ascher (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Läkartidningen, 101 s. 3057
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
celiaki
Postens nummer:
134317
Posten skapad:
2011-01-17 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007