transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evolving Homeostatic Tissue Using Genetic Algorithms

Författare och institution:
Philip Gerlee (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); David Basanta (-); Alexander R A Anderson (-)
Publicerad i:
Proceedings of the Twelfth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems, s. 512-514
ISBN:
0-262-29075-8
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Postens nummer:
134210
Posten skapad:
2011-01-17 11:04
Posten ändrad:
2015-01-08 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007