transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Läsningens disciplinering. Om litteratursyn och litteraturundervisning.

Författare och institution:
Jenny Bergenmar (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Tidskrift för litteraturvetenskap, ( 3-4 ) s. 17-26
ISSN:
1104-0556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The teaching of literature and the disciplining of reading. The article discusses how the institutional norm of critical reading tends to rule out other ways of reading. Instead of mapping different kinds of reading practices and providing useful concepts for describing them, the teaching of literature often tends to be prescriptive and aimed at reproducing the this specific way of reading, and in extension, a certain view of literature related to it. This problem is discussed in connection to Rita Felskis “modes of textual engagements”, Michael Warners questioning of what qualifies as a critical reading, and Eve Kosofsky Sedgwicks concept of “reparative reading”.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
litteraturdidaktik, textanalys, läsning
Postens nummer:
134175
Posten skapad:
2011-01-17 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007