transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

School, learning and mental health. A systematic review

Författare och institution:
Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Mara Allodi Westling (-); Britta Alin Åkerman (-); Charli Eriksson (-); Lilly Eriksson (-); Siv Fischbein (-); Mats Granlund (-); Per Gustafsson (-); Sofia Ljungdahl (-); Terje Ogden (-); Roland S Persson (-)
ISBN:
978-91-7190-138-5
Antal sidor:
187
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Kungl Vetenskapsakademien
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
skola, lärande, psykisk hälsa
Postens nummer:
134159
Posten skapad:
2011-01-16 19:15
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007