transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EEG Dipole Source localization based on Epileptic Spike Signals and Particle Swarm Optimization method in the Finite Element Head Model

Författare och institution:
Yazdan Shirvany (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers); Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers); Fredrik Edelvik (-); Stefan Jakobsson (-); Anders Hedström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Koushyar Kowkabzadeh (Institutionen för signaler och system, Chalmers); Antonio Reyes Porras Péres (Institutionen för signaler och system, Chalmers); Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik, Chalmers)
Publicerad i:
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2010, s. 128
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
134155
Posten skapad:
2011-01-16 17:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007