transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender and Development - no political will?

Författare och institution:
Marie Thynell (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Political Science, Lund University Gender, Power and Climate Change International Scientific Workshop March,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
Climate change, gender mainstreaming, gender and development, women in development, gender equality
Postens nummer:
134150
Posten skapad:
2011-01-16 17:33
Posten ändrad:
2011-01-17 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007