transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Доступ и мобильность в современном городе с точки зрения пользователей транспортных услуг

Устойчивая и экологически дружественная мобильность на примере Петрозаводска

Författare och institution:
Marie Thynell (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Antal sidor:
1 (total 26)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2010
Språk:
ryska
Sammanfattning (abstract):
A brochure describing the work with establishing sustianable transport in Petrozavodsk, capital city of republik of Karelia, Russia. Research work carried out by the EcoRegion resarch, a BSR project funded by the EU. There is also a full lenght report 300p. For a copy - pls contact the Author
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
City planning, access, mobility, Petrozavodsk, Russia, EcoRegion
Ytterligare information:
Published by DREBERIS GmbH Gostritzer Str. 61 пр. 01217 Dresden www.dreberis.com
Postens nummer:
134119
Posten skapad:
2011-01-16 16:27
Posten ändrad:
2011-01-17 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007