transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perorala antidiabetika

Författare och institution:
Peter M Nilsson (-); Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Typ 2-diabetes, s. 54-79
ISBN:
978-91-47-09966-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Postens nummer:
134092
Posten skapad:
2011-01-16 11:06
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007