transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

COCCONEIS POTTERCOVEI SP NOV AND COCCONEIS PINNATA VAR. MATSII VAR. NOV., TWO NEW MARINE DIATOM TAXA FROM KING GEORGE ISLAND, ANTARCTICA

Författare och institution:
Adil Y Al-Handal (Institutionen för marin ekologi); C. Riaux-Gobin (-); Angela Wulff (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Diatom Research, 25 ( 1 ) s. 1-11
ISSN:
0269-249X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Details of two new small marine taxa of the genus Cocconeis Ehrenberg are described; C. pottercovei sp. nov. and C. pinnata var. matsii var. nov., which were observed as epipelic and epiphytic in Potter Cove, King George Island, Antarctica. Descriptions are based on both light and scanning electron microscope observations. C. pottercovei belongs to the group of Cocconeis taxa that bear very short and marginal striae on the rapheless valve while C. pinnata var. matsii belongs to the C. costata Gregory complex. They are mainly differentiated from the other similar taxa by stria number, stria arrangement and structure on both raphe and rapheless valves. A comparison with closely resembling taxa is given.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
GENUS COCCONEIS, OCEAN
Postens nummer:
134054
Posten skapad:
2011-01-15 20:38
Posten ändrad:
2011-11-08 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007