transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dokumentataion, föräldrainflytande och motstånd

Författare och institution:
Lisa Asp-Onsjö (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik och didaktik & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Childhood and Youth In Transition: Conference , Malmö ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
133998
Posten skapad:
2011-01-15 10:50
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007