transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gäst hos verkligheten - Nämnaren besöker plåtverkstaden

Författare och institution:
Lars Gustafsson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2005:1 ) s. 29-31
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Årets omslagstema är matematik i mänsklig aktivitet. För många är matematik något som man ägnar sig åt i skolan och som har mycket lite att göra med det som sker i det "verkliga" livet. Matematik i vardags-, fritids- och yrkesliv är ofta omedveten eller betraktas inte som matematik: "Det är bara sunt förnuft" eller "det är bara att göra".
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematik i yrkeslivet, Vuxenundervisning
Postens nummer:
133965
Posten skapad:
2011-01-14 18:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007