transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Schools as Curriculum Agencies in Sweden

Författare och institution:
Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Mats Ekholm (-); Hans-Åke Scherp (-)
Publicerad i:
Schools as Curriculum Agencies. Asian and European Perspectives on School-Based Curriculum Development, s. 255-272
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publisher
Förlagsort:
Rotterdam, Boston, Taipei
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
133900
Posten skapad:
2011-01-14 15:53
Posten ändrad:
2011-04-28 09:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007