transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blir skolor bättre på att klara av sitt uppdrag? Ett socialpsykologiskt och organisatoriskt perspektiv på lärares lärande och skolors utveckling

Författare och institution:
Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Lärare i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Pedagogiska magasinet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
133899
Posten skapad:
2011-01-14 15:52
Posten ändrad:
2011-04-28 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007