transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variation in plasma calcium analysis in primary care in Sweden--a multilevel analysis.

Författare och institution:
Sofia Dalemo (Institutionen för medicin); Per Hjerpe (-); Henrik Ohlsson (-); Robert Eggertsen (Institutionen för medicin); Juan Merlo (-); Kristina Bengtsson Boström (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
BMC family practice, 11 s. 43
ISSN:
1471-2296
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Primary hyperparathyroidism (pHPT) is a common disease that often remains undetected and causes severe disturbance especially in postmenopausal women. Therefore, national recommendations promoting early pHPT detection by plasma calcium (P-Ca) have been issued in Sweden. In this study we aimed to investigate variation of P-Ca analysis between physicians and health care centres (HCCs) in primary care in county of Skaraborg, Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
133837
Posten skapad:
2011-01-14 13:33
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007