transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Satisfaction and performance in patient selected goals after grip reconstruction in tetraplegia

Författare och institution:
Johanna Wangdell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jan Fridén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
The Journal of Hand Surgery (European Volume), 35 ( 7 ) s. 563-568
ISSN:
1532-2211
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Reconstruction of grip in tetraplegia aims to improve upper extremity performance and control in daily life. We evaluated the effects of surgery and rehabilitation on performance and satisfaction of patient identified activity goals in 20 patients (22 arms) who had grip reconstructions for both finger and thumb flexion. Patients assessed an improvement in both performance and satisfaction after surgery in all groups of activities assessed using the Canadian Occupational Performance Measure (COPM). The mean improvement at 6 and 12 months was 3.5 points better than the 2.5 points before surgery. Before surgery 36% of the goals identified were impossible to perform. After surgery, 78% of these goals were possible. The largest improvement was observed in the basic activity of 'eating' but significant improvement was also noted in activities generally regarded as complex and not measured in standard ADL such as 'doing housework' and taking part in 'leisure'.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Handkirurgi
Nyckelord:
COPM, ADL, satisfaction, performance, grip reconstruction, tetraplegia
Postens nummer:
133740
Posten skapad:
2011-01-14 10:58
Posten ändrad:
2012-01-11 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007