transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regionalt HTA-arbete kan ge bra genomslag i vården. Goda exempel från Västra Götaland

[Regional HTA work can have a good impact on health care. Good examples form Vastra Gotaland].

Författare och institution:
Christina Bergh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Eva Alopaeus (-); Lennart Jivegård (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ola Samuelsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Henrik Sjövall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Annika Strandell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Therese Svanberg (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 29-31 ) s. 1780-1783
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
HTA (health technology assessment) innebär en systematisk granskning av det vetenskapliga underlaget för en viss teknik. Ett väl definierat PICO (patients, intervention, comparison, outcome) är en grundförutsättning för att få fram den dokumentation som ska granskas. En fokuserad fråga är central i HTA-processen. En teknik granskas med avseende på effektivitet och risker, etiska och organisatoriska aspekter samt kostnader. I en systematisk litteratur­översikt granskas vetenskapliga artiklar med avseende på kvalitet och relevans. Slutsatserna evidensgraderas enligt GRADE. I Västra Götalandsregionen har inrättats ett HTA-centrum som arbetar med regional medicinsk utvärdering. Regionalt HTA-arbete har flera fördelar; en är att den praktiska omsättningen av de nyvunna kunskaperna troligen kan ske snabbare.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Nyckelord:
Education, Medical, Evidence-Based Medicine, Humans, Quality Assurance, Health Care, methods, organization & administration, standards, Sweden, Technology Assessment, Biomedical, methods, organization & administration, standards
Ytterligare information:
http://svemedplus.kib.ki.se/Record.aspx?query=mesh_en:%22sweden%22%20AND%20%20Bergh%20%20H&prevDok_ID=&Dok_ID=116451&pos=0&nextDok_ID=91702
Postens nummer:
133695
Posten skapad:
2011-01-14 10:22
Posten ändrad:
2012-08-17 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007